Vesiosuuskuntaan liittymisen edut

1. Taloudelliset edut
Vesiosuuskuntia rahoitetaan valtion ja kuntien varoin. Liittymän kustannukset (vesi + viemäri) on edullisemmat kuin mitenkään muuten hankittuna. Vesi- ja viemäriliittymä nostaa kiinteistön arvoa enemmän kuin mitä liittymä maksaa.

2. Juomaveden korkea laatu
Haja-asutusalueilla juomaveden laatu vaihtelee. (ei radon-, rauta- eikä sameusongelmia)

3. Jätevedet eivät kuormita ympäristöä.
Jätevedet johdetaan kunnalliseen keskitettyyn puhdistamoon, jossa jäteveden puhdistusta ja puhdistetun veden laatua pystytään valvomaan. Jätevesien käsittely on aina sitä helpompaa ja tehokkaampaa mitä suuremmissa yksiköissä käsittely tapahtuu.

4. Osuuskunnan omistaa vesi- ja viemäriverkoston käyttäjät.
Osuuskuntaa hallinnoi alueella asuvat osuuskunnan jäsenet, tasapuolisesti.